عدم تخصيص مواداوليه داخلي به واحدهاي توليدي قابل قبول نيست


عدم تخصيص مواداوليه داخلي به واحدهاي توليدي قابل قبول نيست 

دكتر مدرس خياباني قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت در امور بازرگاني به همراه دكتر همتي استاندار هرمزگان و مهندس قاسمي رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از شركت فولاد هرمزگان بازديد كردند.

دكتر مدرس خياباني در حاشيه اين بازديد در مصاحبه با روابط عمومي فولاد هرمزگان گفت :صادرات بايستي در راس امور باشد و ما براي رفع موانع صادرات تلاش ميكنيم .

وي با اشاره به مشكلات واحدهاي توليدي در   تهيه مواد اوليه گفت :

عدم تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي  قابل قبول نيست و تامين مواد مورد نياز بايد در اولويت باشد و در صورت عدم تامين به موقع اين مواداوليه  خسارات اقتصادي و اجتماعي خاصي را به بار خواهد آورد .

دكتر همتي نيز در بازيد از خط توليد فولاد هرمزگانگفت :همه ما بايد از ظرفيت هاي توليد در استان استفاده كنيم و تلاش كنيم مشكلات واحدهاي توليدي را برطرف كنيم.

دكتر همتي با اشاره به شعار سال ٩٨ كه توسط مقام معظم رهبري نام گذاري شده است تاكيد كرد : اگر واحد توليدي بتواند فعاليت كند چرخ اقتصاد كشور مي چرخد و ما بايد حمايت هاي لازم را از توليد داشته باشيم .


۱۳۹۸/۰۴/۲۵
Hosco.ir
نام شرکت: