منبع:Website managerParsianmehr Software DevelopmentHosco.ir12/13/2019 12:33:41 AMfaبازدید دكتر غريب پور رییس هیات عامل ایمدرو و مهندس عظيميان مديرعامل شركت فولادمباركه از فولاد هرمزگان1398/09/19http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1039/بازدید دكتر غريب پور رییس هیات عامل ایمدرو و مهندس عظيميان مديرعامل شركت فولادمباركه از فولاد هرمزگان1398/09/19قهرمانی تیم فوتسال فولاد هرمزگان ذر مسابقات کارگری هرمزگان 1398/09/13http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1038/قهرمانی تیم فوتسال فولاد هرمزگان ذر مسابقات کارگری هرمزگان 1398/09/13هرمزگان در فولاد هرمزگان1398/07/21http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1017/هرمزگان در فولاد هرمزگان1398/07/21مدال زرین روابط عمومی به آقای تکنولوژی فولاد رسید1398/07/16http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1013/مدال زرین روابط عمومی به آقای تکنولوژی فولاد رسید1398/07/16مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان1398/07/02http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1010/مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان1398/07/02کسب تندیس زرین و لوح جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران 1398/06/12http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1005/کسب تندیس زرین و لوح جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران 1398/06/12صیانت از نیروی کار در #فولاد_هرمزگان قابل تقدیر است1398/06/08http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/993/صیانت از نیروی کار در #فولاد_هرمزگان قابل تقدیر است1398/06/08انتصابات جدید در شرکت فولاد هرمزگان1398/06/06http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/991/انتصابات جدید در شرکت فولاد هرمزگان1398/06/06فواد هرمزگان تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی را کسب نمود.1398/04/29http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/979/فواد هرمزگان تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی را کسب نمود.1398/04/29تقدیر از مهندس ارزانی در همایش روز صنعت و‌معدن1398/04/25http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/978/تقدیر از مهندس ارزانی در همایش روز صنعت و‌معدن1398/04/25 عدم تخصيص مواداوليه داخلي به واحدهاي توليدي قابل قبول نيست 1398/04/25http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/977/ عدم تخصيص مواداوليه داخلي به واحدهاي توليدي قابل قبول نيست 1398/04/25مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فولاد هرمزگان برگزار شد1398/04/13http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/973/مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فولاد هرمزگان برگزار شد1398/04/13بهبود کیفیت و کاهش عیوب تختال‌های تولیدی در فولاد هرمزگان1398/04/04http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/967/بهبود کیفیت و کاهش عیوب تختال‌های تولیدی در فولاد هرمزگان1398/04/04کسب رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فولاد هرمزگان1398/04/04http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/966/کسب رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فولاد هرمزگان1398/04/04ثبت رکورد جدید تولید آهک در شرکت فولاد هرمزگان 1398/04/04http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/965/ثبت رکورد جدید تولید آهک در شرکت فولاد هرمزگان 1398/04/04 توسعه صنعت فولاد_هرمزگان با چشم اندازی بلند مدت 1398/03/11http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/962/ توسعه صنعت فولاد_هرمزگان با چشم اندازی بلند مدت 1398/03/11تقدیر استاندار از مدیرعامل فولاد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان1398/03/07http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/960/تقدیر استاندار از مدیرعامل فولاد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان1398/03/07کمک 2 میلیاردو 100میلیون ریالی فولاد هرمزگان در جشن گلریزان1398/03/07http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/959/کمک 2 میلیاردو 100میلیون ریالی فولاد هرمزگان در جشن گلریزان1398/03/07درخشش ستاره طلایی روابط عمومی ایران بر ردای روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان1398/02/26http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/952/درخشش ستاره طلایی روابط عمومی ایران بر ردای روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان1398/02/26شرکت فولاد هرمزگان موفق به کسب کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.1398/02/22http://www.hosco.ir/fa/News/item/اخبار/951/شرکت فولاد هرمزگان موفق به کسب کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.1398/02/22